Kategoria: Jest to przydatne

Будівництво релакс-приміщень (соляні печери, сауни, хамами, бані тощо)

Mikroklimat solnej groty dla układu oskrzelowo-płucnego i górnych dróg oddechowych

W celu dalszego rozwoju i udoskonalenia metody haloterapii przeprowadzono specjalne badanie kliniczne, laboratoryjne i funkcjonalne pacjentów z chorobami układu oskrzelowo-płucnego i górnych dróg oddechowych.


08/03/2019 0

Haloterapia. Historia rozwoju i wyniki aplikacji.

Speleoterapia jest podstawą pojawienia się haloterapii. Wykorzystanie naturalnych czynników do leczenia chorób jest od dawna znane ludzkości. Ale szybki rozwój farmakologii i przemysłowej produkcji leków spowodował leczenie farmakologiczne, łatwość użycia, dostępność, szybki efekt — wszystko to zapewniło priorytet farmakoterapii.


01/03/2019 0
спелеотерапія та галотерапія - різниця

Популярність будівництва галокамер[

Будівництво соляних кімнат стає все більш актуальним не тільки в Україні, а й за кордоном.


28/02/2019 0

Skuteczność haloterapii dla zdrowia człowieka

Efektywność haloterapii (grota solna) w korekcie stanu funkcjonalnego ludzkiego zdrowia Zdrowie i efektywność ludzi pod wieloma względami zależy od stanu układu oddechowego. W związku z tym bardzo ważne jest zbadanie efektu korygującego haloterapii w systemie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.


20/09/2018 1

Haloterapia – wskazania i przeciwwskazania

Wskazania i przeciwwskazania do speleoterapii (haloterapia) Speleoterapię przepisuje lekarz: o astmę oskrzelową; o przewlekłe zapalenie oskrzeli; o choroby przezskórne, choroby alergiczne;


12/09/2018 1

Haloterapia to terminologia

We współczesnej praktyce medycznej i zdrowotnej dużej liczby terminów użytych do opisania procedur pobyt w atmosferze jak środowiska jaskiń i kopalni soli:


10/09/2018 0

Haloterapia – o procedurze

Galocamera (Speleocamera) to specjalne pomieszczenie, którego ściany, podłoga i sufit składają się z bloków soli starożytnych złóż morskich w wieku 1,5 miliarda do 300 milionów lat.


04/09/2018 0

Pytania i odpowiedzi dotyczące sali solnej i haloterapii

Haloterapia, speleoterapia, speleoterapia to jedno i to samo? Niektórzy eksperci wyznaczają granicę pomiędzy haloterapią a speleoterapią, wierząc, że haloterapia jest metodą aerozolową, a speleoterapia to metoda odtwarzania mikroklimatu jaskiń.


04/09/2018 4

Czym jest haloterapia?

Speleoterapia i Haloterapia (jako skutek speleoterapi technik), opisane i klinicznie potwierdzone metody fizjoterapii otrzymały uznanie i rozprzestrzenił się stosunkowo niedawno, ale leczenie zdrowych jaskiń powietrza – długi bogatej historii.


04/09/2018 0

Historia speleo i haloterapii (pojawienie się i rozwój)

Nowoczesna koncepcja stosowania naturalnych środków na zdrowie i opiekę zdrowotną jest najbardziej ostrożnym sposobem działania, bez nagłej i stresującej ingerencji w naturalne procesy organizmu (z wyjątkiem, oczywiście, gdy jest to konieczne).


04/09/2018 1