Ефективність галотерапії для здоров’я людини

Будівництво релакс-приміщень (соляні печери, сауни, хамами, бані тощо)

Ефективність галотерапії для здоров’я людини

20/09/2018 Вплив галокамери на організм людини Галотерапія Корисно знати 1

Ефективність галотерапії (соляної печери) в корекції функціонального стану здоров’я людей

Здоров’я і працездатність людини багато в чому залежать від стану системи органів дихання. У зв’язку з цим вивчення коригуючого впливу галотерапії на кардіореспіраторну систему є досить актуальним.

Найважливішим завданням сучасної профілактичної медицини є пошук і застосування немедикаментозних способів корекції функціональних змін фізіологічних систем організму. Одним з таких способів є галотерапія, що використовує відносно стабільний мікроклімат соляних печер, що відрізняється від звичного для пацієнта. Фактори цього мікроклімату, що впливають в межах гормезису, здійснюють своєрідне комплексне зовнішній вплив на організм людини.

Термін «гормезис» введений С. Зонтманом і Д. Ерліхом в 1943 р. для позначення стимуляції якої системи організму зовнішніми впливами, що мають силу, недостатню для прояву шкідливих факторів. Підвищення дози якого зовнішнього фактора в певних межах стимулює компенсаторно-пристосувальні механізми організму та адаптацію його функцій до нових умов. В результаті галотерапія діє як пусковий фактор для мобілізації захисних сил організму.

З метою вивчення впливу галотерапії на здоровий організм було обстежено 23 людини, у віці 17-19 років. Досліджувані перебували в «соляній печері» 10 днів по 2 години на день у другій половині дня. Для дослідження впливу галотерапії на респіраторну систему були визначені показники ФЗД методами спірографії і пневмотахометрії.

Результати дослідження оброблені методами описової статистики. На підставі отриманих даних можна відзначити наступні основні зміни показників зовнішнього дихання. У пацієнтів спостерігалося достовірне збільшення ERV на 0,39 л. FVC у всіх групах мала тенденцію до збільшення. Також відмічено підвищення FVC% від належної на 14% у порівнянні з вихідними значеннями. Індекс Тіффно після курсу в «соляній печері» збільшився, його значення підвищилося на 12%. Отже, галотерапія сприятливо впливає на стан бронхіальної прохідності. Було відзначено збільшення процентного відношення FEV25-75% до належної величиною на 11%. Отже, процес бронходилатації торкався великі бронхи. FEV25-75%, що відображає стан прохідності дрібних бронхів, мала тенденцію до збільшення.

Таким чином, у здорових людей у віці від 17 до 19 років мікроклімат соляної камери стимулює компенсаторно-пристосувальні механізми організму та адаптацію його функцій до нових умов, потенціює перебудову функціональної системи зовнішнього дихання, викликаючи позитивні зміни, що свідчать про підвищення резервних можливостей організму.

One Response

  1. Денис says:

    Ефективність галотерапії відчули на собі, коли пройшли курс з 15 відвідувань в соляній кімнаті в Районній центральній лікарні Рожища. Дуже дякуємо!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.