Ефективність галотерапії для здоров’я людини

Ефективність галотерапії (соляної печери) в корекції функціонального стану здоров’я людей

Здоров’я і працездатність людини багато в чому залежать від стану системи органів дихання. У зв’язку з цим вивчення коригуючого впливу галотерапії на кардіореспіраторну систему є досить актуальним.

Найважливішим завданням сучасної профілактичної медицини є пошук і застосування немедикаментозних способів корекції функціональних змін фізіологічних систем організму. Одним з таких способів є галотерапія, що використовує відносно стабільний мікроклімат соляних печер, що відрізняється від звичного для пацієнта. Фактори цього мікроклімату, що впливають в межах гормезису, здійснюють своєрідне комплексне зовнішній вплив на організм людини.

Термін «гормезис» введений С. Зонтманом і Д. Ерліхом в 1943 р. для позначення стимуляції якої системи організму зовнішніми впливами, що мають силу, недостатню для прояву шкідливих факторів. Підвищення дози якого зовнішнього фактора в певних межах стимулює компенсаторно-пристосувальні механізми організму та адаптацію його функцій до нових умов. В результаті галотерапія діє як пусковий фактор для мобілізації захисних сил організму.

З метою вивчення впливу галотерапії на здоровий організм було обстежено 23 людини, у віці 17-19 років. Досліджувані перебували в «соляній печері» 10 днів по 2 години на день у другій половині дня. Для дослідження впливу галотерапії на респіраторну систему були визначені показники ФЗД методами спірографії і пневмотахометрії.

Результати дослідження оброблені методами описової статистики. На підставі отриманих даних можна відзначити наступні основні зміни показників зовнішнього дихання. У пацієнтів спостерігалося достовірне збільшення ERV на 0,39 л. FVC у всіх групах мала тенденцію до збільшення. Також відмічено підвищення FVC% від належної на 14% у порівнянні з вихідними значеннями. Індекс Тіффно після курсу в «соляній печері» збільшився, його значення підвищилося на 12%. Отже, галотерапія сприятливо впливає на стан бронхіальної прохідності. Було відзначено збільшення процентного відношення FEV25-75% до належної величиною на 11%. Отже, процес бронходилатації торкався великі бронхи. FEV25-75%, що відображає стан прохідності дрібних бронхів, мала тенденцію до збільшення.

Таким чином, у здорових людей у віці від 17 до 19 років мікроклімат соляної камери стимулює компенсаторно-пристосувальні механізми організму та адаптацію його функцій до нових умов, потенціює перебудову функціональної системи зовнішнього дихання, викликаючи позитивні зміни, що свідчать про підвищення резервних можливостей організму.

Author: wmadmin

1 thought on “Ефективність галотерапії для здоров’я людини

  1. Ефективність галотерапії відчули на собі, коли пройшли курс з 15 відвідувань в соляній кімнаті в Районній центральній лікарні Рожища. Дуже дякуємо!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.